Toto cis sa nedá zahrať!

 

Nenasýtené MK sú v dvojitej väzbe orientované do polohy cis: vystrite dlane, palce natiahnite kolmo voči ostatným prstom a spojte si ich špičkami, obe ruky smerujú prstami dopredu a dotýkajúce sa palce tvoria „dvojitú väzbu“. Máte? Takto vyzerá cis orientácia molekuly. Keď teraz otočíte jednu ruku okolo palca (stále ich držte spojené) o 180°, dostanete orientáciu trans. Molekula zmení tvar, hoci jej zloženie ostáva rovnaké. To má za následok zmenu vlastností molekuly mastnej kyseliny. Trans MK sú nebezpečné tým, že

  1. zvyšujú hladinu cholesterolu (lenže nerobia to až tak veľmi, ako to dokážu nasýtené MK masla a masti
  2. negatívne ovplyvňujú funkcie membrán všetkých buniek organizmu človeka (keďže nenasýtené MK sú aj súčasťou bunkových membrán, „cudzia“ trans MK vložená do „múrika“ membrány namiesto cis molekuly, pôsobí ako jedna tehla položená naopak. Čím ich bude viac, tým je celá membrána zraniteľnejšia...