Stanoviská a názory

 

Ambulancia klinickej výživy Vám chce pomôcť orientovať sa v chaose pravdivých, polopravdivých a nepravdivých informácií a z toho dôvodu zriaďuje túto časť webstránky, ktorá je nekomerčná a nezávislá. Nerobíme si nároky na absolútnu pravdu a znalosť každého detailu, ale vychádzajúc z dostupných informácií a úprimného záujmu o poskytovanie dôveryhodných informácii, Vám prinášame stanoviská a názory, ktoré sa opierajú o spoľahlivé a nekomerčné informačné zdroje. Dr.Igor Bukovský je odborným garantom týchto informácii zostavených využitím zdrojov Svetovej zdravotníckej organizácie, Americkej dietetickej asociácie, Americkej kardiologickej asociácie, Americkej spoločnosti pre klinickú výživu, britskej Spoločnosti pre výživu a Americkej lekárskej knižnice.

Informujte o tejto službe AKV svojich známych, prosím.

 

Váha

Stanoviská
(tu nájdete oficálne stanoviská AKV k problémom, verejne šíreným informáciám a pod.)

 

Brain

Názory
(tu si môžete prečítať osobné názory lekára a spolupracovníkov AKV)