Fotografie - Portréty MUDr. Igora Bukovského, PhD.

 

foto: Ivona Orešková


Kliknutím na ktorýkoľvek obrázok pravým tlačidlom myši a výberom možnosti Uložiť cieľ odkazu ako... (pozor, nie Uložiť obrázok ako...) si ho môžete stiahnuť vo vysokom rozlíšení.

 

obr. 1
(igor_bukovsky_01.jpg)
2.5 MB

obr. 2
(igor_bukovsky_02.jpg)
0.9 MB
obr. 3
(igor_bukovsky_03.jpg)
3.0 MB
Igor Bukovský Igor Bukovský Igor Bukovský

 

obr. 4
(igor_bukovsky_04.jpg)
2.0 MB

obr. 5
(igor_bukovsky_05.jpg)
1.8 MB
Igor Bukovský Igor Bukovský

 

obr. 6
(igor_bukovsky_06.jpg)
2.9 MB

obr. 7
(igor_bukovsky_07.jpg)
2.1 MB
obr. 8
(igor_bukovsky_08.jpg)
2.5 MB
Igor Bukovský Igor Bukovský Igor Bukovský

 

obr. 9
(igor_bukovsky_09.jpg)
3.9 MB

obr. 10
(igor_bukovsky_10.jpg)
2.7 MB
Igor Bukovský Igor Bukovský

 

obr. 11
(igor_bukovsky_11.jpg)
2.6 MB

obr. 12
(igor_bukovsky_12.jpg)
2.5 MB
obr. 13
(igor_bukovsky_13.jpg)
2.8 MB
Igor Bukovský Igor Bukovský Igor Bukovský

 

obr. 14
(igor_bukovsky_14.jpg)
2.8 MB

Igor Bukovský