Alergia: Kto je alergik?

 

Nízka úroveň poznatkov a príčinách potravinových alergii a premenlivé príznaky boli príčinou, že sa na potravinové alergie v klinickej praxi myslelo len veľmi zriedkavo a určenie diagnózy bolo spojené s veľkou dávkou neistoty. V posledných rokoch boli však vyvinuté mnohé testy a vyšetrovacie postupy, ktoré stanovenie diagnózy a ďalšie riešenie podstatne uľahčujú. Nanešťastie, mnoho z týchto moderných postupov poznajú naši lekári vďaka ekonomickej situácii len z odbornej literatúry a bežný pacient sa k nim dostane len ak vo svojich víziách so zatvorenými očami.

Avšak už jednoduché zistenie, že v rodine sa vyskytuje prípad alergie alebo že vyšetrovaný človek má skúsenosť s nejaký prejavom precitlivelosti, napovedá, že pravdepodobne máme dočinenia s alergikom. Alergológ doc.Urbánek hovorí, že pravdepodobnosť podielu potravinovej alergie na ťažkostiach postihnutého človeka sa zvyšuje v týchto súvislostiach:

  • príznaky sa objavujú opakovanie s určitým odstupom po jedle
  • tráviace ťažkosti sa spájajú s príznakmi na iných orgánoch a systémoch (napr. s príznakmi kožnými, dýchacími a pod.)
  • je pozorovateľná jasná väzba vzniku ťažkostí na príjem určitej potraviny
  • neúmerné používanie jednostrannej stravy (obmedzený jedálny lístok)
  • zistenie, že sa človek vyhýba určitým potravinám, hoci ich môže nevedomky konzumovať v potravinárskych výrobkoch.