Menej tuku alebo menej sacharidov – to je otázka (pri chudnutí)

carbs-and-fats1.jpgŠtúdia z amerických National Institutes of Health publikovaná v septembri 2015 v prestížnom odbornom časopise Cell Metabolism (Bunkový metabolizmus) predstavila výsledky a závery jednej z najdôkladnejších metabolických štúdií na ľuďoch. A otázka znela: Má pri chudnutí väčší efekt, ak v strave obmedzíme sacharidy alebo tuky?

Výskumníci ukazujú, že – v protiklade k dnes populárnym názorom (paleo, ketóza a iné nízkosacharidové diéty), obmedzenie príjmu tukov v strave môže viesť k väčšiemu úbytku tukového tkaniva pri chudnutí než reštrikcia sacharidov. A to aj napriek tomu, že nízkosacharidová diéta znižuje inzulín a zvyšuje spaľovanie tukov.

Kevin Hall, ktorý sa stal z fyzika rešpektovaným výskumníkom ľudského metabolizmu (Americký národný ústav pre výskum cukrovky, tráviacich a obličkových ochorení – NIDDKD), od roku 2003 spracováva dáta a údaje získané z množstva kontrolovaných výskumov vykonávaných po desaťročia, aby vytvoril matematický model zameraný na to ako rôzne živiny ovplyvňujú ľudský metabolizmus a telesnú hmotnosť.

Jeho počítačová simulácia následne ukázala, že hoci obmedzenie sacharidov podporuje väčšie spaľovanie tukov, zníženie príjmu tukov vedie k väčšiemu úbytku celkového telesného tuku.

A keďže niektorí v AKV neveríme na počítačové modely (napr. meteorologické a klimatologické), sme veľmi radi, že dr. Hall predložil aj výsledky klinického výskumu na ľuďoch. Skutočne ide o jednu z najdôslednejšie vykonaných štúdií na ľuďoch v prísne kontrolovaných podmienkach výskumného oddelenia pre metabolizmus.

Dr. Hall hovorí: „Veľa ľudí má veľmi vyhranené názory na to, čo je podstatné pre úbytok na váhe, ale fyziologické údaje, na ktorých sú tieto presvedčenia založené, niekedy chýbajú. Chcel som preto dôsledne otestovať teóriu, že reštrikcia sacharidov (= nízkosacharidová diéta) je efektívna pre úbytok telesného tuku, pretože táto populárna predstava ovplyvňuje rozhodnutia mnohých ľudí o svojej strave.“

Výskumy zloženia stravy na úbytok váhy sú často sťažené meraním, čo ľudia skutočne jedia – účastníci výskumu nemusia dodržiavať plán stravovania, zle odhadnú množstvá alebo nie sú dôslední. Aby sa vyhli týmto chybám, dr. Hall s kolegami umiestnili 19 dospelých obéznych ľudí na metabolické oddelenie na obdobie, ktoré trvalo dvakrát dva týždne a v priebehu ktorého každé sústo zjedeného jedla bolo pozorne monitorované a kontrolované. (To by sa niektorým našim klientom vraj páčilo :-) )

Počas oboch dvojtýždňových fáz výskumu boli dobrovoľníci vystavení diéte, ktorá mala o 30 % zníženú celkovú kalorickú hodnotu oproti svojej pôvodnej strave. A teraz pozor:

1)    Počas prvých dvoch týždňov výskumu bolo „mínus 30 % kalórií“ dosiahnutých tak, že ľuďom obmedzili príjem sacharidov, zatiaľ čo príjem tukov zostal oproti ich pôvodnej strave nezmenený.

2)    Počas druhej dvojtýždňovej periódy boli podmineky obrátené: „mínus 30 % kalórií“ dosiahnutých tak, že ľuďom obmedzili príjem tukov, zatiaľ čo príjem sacharidov ostal oproti ich pôvodnej strave nezmenený.

Výskumníci každý deň merali, aké množstvo tuku každý účastník zjedol a spálil a použili túto informáciu k vypočítaniu rýchlosti straty telesného tuku.

Na konci dvoch sledovaných dvojtýždňových období sa pôvodný matematický model nemusel červenať, pretože dr.Hall a jeho kolegovia skutočne zistili, že:

1)    diéta s čistým kalorickým obmedzením vo forme sacharidov (= nízkosacharidová diéta) viedla k väčšej metabolickej aktivácií tukového tkaniva (= aktuálny metabolizmus spaľoval viac tukov), ale

2)    diéta s čistým obmedzením kalórií vo forme tukov viedla k väčšiemu úbytku celkového telesného tuku.

Matematický model dr. Halla predpovedá však (a väčšina klinických štúdií porovnávajúcich efekt rôznych diét to ukazuje tiež ), že z dlhodobého hľadiska sa nakoniec účinok oboch úprav v zloženi stravy pri chudnutí vyrovná, pretože organizmus je metabolicky nastavený tak, aby minimalizoval vplyv zloženia stravy na množstvo telesného tuku.

Niektorí autori tvrdia, že „kalória ako kalória“ bez ohľadu na to, či pochádza zo sacharidov, tukov alebo bielkovín. Iní autori zase tvrdia, že „kalórie zo sacharidov spôsobujú obezitu viac ako iné kalórie“, takže kto chce schudnúť, musí vylúčiť zo svojej stravy sacharidy.

Výsledky tejto štúdie jednoznačne ukázali, že proponenti rôznych foriem nízkosacharidových diét by mali ubrať plyn zo svojho sebavedomia a mali by prestať šíriť chaos len preto, lebo majú silnú potrebu byť „iní“ a „zaujímaví“. V skutočnosti totiž k väčšiemu úbytku tukového tkaniva vedie skôr znížený príjem tuku v strave, nie škrtanie sacharidov z taniera. Ukázalo sa tiež, že pokiaľ ide o krátkodobý efekt, nie všetky kalórie sú rovnocenné, ale z dlhodobého hľadiska, je pravdepodobne „kalória ako kalória“.

Výskum síce zahŕňal iba 19 ľudí, ale použitá metóda, prísne kontrolované podmienky a presnosť meraní spoľahlivo zabezpečujú jeho dôveryhodnosť a rozhodne patrí k najzaujímavejším a nejprecíznejším metabolickým štúdiám, aké kedy boli na túto tému urobené. Napriek tomu dr. Hall nerobí to, čo si trúfnu robiť mnohí šíritelia „zaručených správ“ a konšpiračných teórií o stravovaní – netvrdí, že jeho výskum priniesol „konečne pravdu“.

„Snažíme sa robiť veľmi dôkladné klinické štúdie, aby sme lepšie porozumeli fyziológii metabolizmu a veríme, že to nám pomôže vytvoriť ešte lepšie odporúčania pre naše každodenné stravovanie.“ hovorí dr. Hall. Jeho laboratórium bude ďalej skúmať, ako obmedzovanie sacharidov a tukov v strave ovplyvňuje aktivitu mozgových centier zapojených do prežívania pocitov šťastia a odmeny a taktiež jeho odpoveď na rôzne potravinové podnety.

 

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26278052 

Zverejnené: 23. novembra 2015