Ako rozpoznať falošné zázraky?

 

Predvianočné obdobie je mimoriadne silný koncentrát klamstiev v reklame. Svet je plný „zázrakov“, ktoré sľubujú možné aj nemožné. Dôvera ľudí je už storočia konfrontovaná vynaliezavosťou a drzosťou iných. Ambulancia klinickej výživy Vám chce pomôcť rozpoznať falošné zázraky od skutočne užitočných vecí. Pri rozhodovaní sa o diétach, výživových odporúčaniach a najmä pri kúpe doplnkov výživy buďte opatrní, ak:

 • informácia sľubuje rýchly účinok
 • informácia sľubuje pomoc na veľa rôznych problémov
 • informácia znie príliš senzačne na to, aby bola pravdivá
 • ide o informáciu vytrhnutú zo zložitejšieho kontextu
 • ide o „zaručené“ informácie bez udania zdroja
 • ide o informácie, ktorých cieľom je podpora predaja nejakého konkrétneho produktu
 • ide o informácie založené na jednej malej štúdii
 • ide o krátke redakčné informácie z denníkov a týždenníkov bez udania zdroja a podpisu autora
 • ide o „šokujúce informácie“, ktoré nie sú v súlade s oficiálnymi informáciami
 • ide o informácie založené len na údajoch firmy predávajúcej nejaký konkrétny produkt
 • ide o informácie o „osobnej skúsenosti“ jedného človeka alebo malej skupiny ľudí
 • ide o „čierno-bielu“ informáciu (napr. zoznamy potravinových aditív tzv.“Éčiek“ a pod)