Mlieko a mliečne výrobky nechránia kosti

Mliečne výrobky a vápnik nechránia pred únavovými zlomeninami. Tieto výskumné závery boli uverejnené v prestížnom časopise Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Výskumníci sledovali adolescentné dievčatá asi 7 rokov, zaznamenávali ich stravovanie, fyzickú aktivitu a výskyt únavových zlomenín. Niektoré závery sú naozaj zaujímavé:

  • dievčatá, ktoré konzumovali najviac mliečnych výrobkov a vápnika, neboli pred zlomeninami chránené o nič viac či lepšie
     
  • dievčatá, ktoré konzumovali najviac mliečnych výrobkov a vápnika a cvičili viac ako hodinu denne, mali viac ako dvojnásobné riziko únavových zlomenín v porovnaní s dievčatami, ktoré cvičili rovnako intenzívne, ale konzumovali menej vápnika a mliečnych výrobkov
     
  • riziko zlomenín u dievčat znižuje dostatočný príjem vitamínu D (dievčatá s najvyšším príjmom vitamínu D mali polovičné riziko fraktúry s porovaní s tými, ktoré prijímali vitamínu D najmenej).

Podrobnejšie informácie o tejto štúdii nájdete v čánku: Sonneville KR, Gordon CM, Kocher MS, Pierce LM, Ramappa A, Field AE. Vitamin D, Calcium, and Dairy Intakes and Stress Fractures Among Female Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. Published ahead of print March 5, 2012
AKV zverejnila 1. júna 2012