Sója a štítna žľaza

Izoflavóny sóje sú štrukturálne príbuzné tyroidálnym hormónom, čo zakladá domnienku, žeby mohli ovplyvňovať funkciu štítnej žľazy. Z experimetálnych a zvieracích modelov tiež vyplynulo, že izoflavóny blokujú tyreoperoxidázu – enzým, ktorý sa zúčastňuje tvorby tyroidálnych hormónov. Výsledky štúdií u ľudí už nie sú také jednoznačné. Zatiaľ však určite možno povedať, že:

  • Staršie štúdie, v ktorým sa pozorovala súvislosť konzumácie sójových formúl (náhradná kojenecká výživa na báze sójového mlieka) a vzniku strumy sa týkali iba prípadov, keď boli deti súčasne vystavené nedostatku jódu. Problém sa po suplementácii jódom upravil.
     
  • Väčšina štúdií u dospelých nepotvrdila žiadne zásadné zmeny v plazmatických hladinách tyroidálnych hormónov v súvislosti s príjmom potravinových izoflavónov.
     
  • Pravidelná konzumácia sóje alebo izoflavónov sa spája s nižším výskytom karcinómu štítnej žľazy.
     
  • V tejto oblasti stále existuje veľa nezodpovedaných otázok a preto je nutné pokračovať v štúdiu vplyvu konzumácie sóje na funkciu štítnej žľazy.


Zdroj: The Soy Connection, leto 2006