Chrípka a Vaše domáce zvieratká

Asi nie málo z nás si kráti dlhé chvíle počas choroby maznaním sa s domácimi miláčikmi. Ak však nechcete riskovať ich nakazenie, tak sa im počas choroby radšej vyhýbajte.
Americkí veterinári boli svedkami viacerých prípadov prenosu chrípky z človeka na domáceho miláčika. Spomínali sa najmä mačky a fretky, ale nedá sa vylúčiť ani prenos na iné druhy. Chrípka je vírusové ochorenie, ktoré má svoj pôvod u zvierat, takže sa nikdy nedá vylúčiť aj prenos naopak: z človeka na zviera.
Ak teda ochoriete a prejavy sú influenza-like (chrípke podobné), teda náhly nástup ochorenia s vysokými telotami a až následne iné príznaky, vyhnite sa kontaktu s Vašmi obľúbencami.