Fotografie - Kniha: teraz to zíde

 

Fotografie vo vysokom rozlíšení (cca 3MB) stiahnete kliknutím na ktorýkoľvek obrázok pravým tlačidlom myši a výberom možnosti Uložiť cieľ ako... (pozor, NIE Uložiť obrázok ako ...).

 

(IMG_3695.JPG)
Igor Bukovský
(IMG_3702.JPG)
Igor Bukovský
(IMG_3659.JPG)
Igor Bukovský
     
 (IMG_3924.JPG)
Igor Bukovský
 (IMG_4050.JPG)
Igor Bukovský
 (IMG_4052.JPG)
Igor Bukovský
     
(IMG_4056.JPG)
Igor Bukovský
(IMG_4073.JPG)
Igor Bukovský

     
(IMG_3816.JPG)
Igor Bukovský
(IMG_3837.JPG)
Igor Bukovský
(IMG_3862.JPG)
Igor Bukovský