Sója a kognitívne funkcie

 

Doposiaľ sa problematike možných pozitívnych účinkov sójových potravín na kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť, rozhodovacie schopnosti, osobnosť a správanie) venovalo len málo pozornosti. Louise Dye,PhD z Univerzity v Leeds zhrnul výsledky z už existujúcich klinických štúdií. Hoci kvôli nedostatočnej veľkosti sledovaných súborov a rozličnej kvalitatívnej úrovni jednotlivých štúdií nebolo možné vyvodiť z tejto analýzy jednoznačné závery, Dye sa domnieva, že doterajšie predbežné dôkazy sú dostatočným oprávnením k pokračovaniu výskumu týmto smerom.
 

United Soybean Board

http://www.unitedsoybean.org/