Vitamín D a umelé oplodnenie

Deficit vitamínu D môže ženám znížiť šancu na úspech pri procedúre umelého oplodnenia.

Vedci v Taliansku porovnali úspešnosť umelého oplodnenia v skupine 154 žien s deficitom vitamínu D a v kontrolnej skupine 181 žien, ktorých hladina vitamínu D bola v norme.

Ženy, ktoré mali vitamín D v normálnych hodnotách, mali dvakrát väčšiu pravdepodobnosť, že sa im podarí otehotnieť v rámci jedného cyklu. Mali aj kvalitnejšie embryá ako ženy s deficitnou hladinou. Navyše, ženy s dostatočnou hladinou vitamínu D v krvi mali vyššiu pravdepodobnosť, že implantácia embrya do sliznice maternice prebehne úspešne.

Optimálna hodnota koncentrácie vitamínu D v krvi je 30 až 80 ng/ml alebo 75 až 200 nmol/L.

Predchádzajúci výskum ukázal, že vitamín D hrá významnú úlohu v reprodukčnom zdraví mnohých cicavcov.

zdroj: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 14. augusta 2014

Viac o vitamíne D nájdete na našej stránke tu


AKV zverejnila 19.8.2014