Tel.: +421 2 212 999 27

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamom. Pre zobrazenie musíte mať aktivovaný JavaScript.

 

AKV - Ambulancia klinickej výživy

Home arrow Zaujímavosti arrow Sója: rast a vývoj
Sója: rast a vývoj Tlačiť E-mail

  

Sója a...

Rast a vývoj: koľko toho vieme?

Hlavným námetom diskusie na jednodňovom stretnutí o raste a vývoji konanom v Chicagu pri príležitosti Medzinárodného sympózia o sóji bol nedávny záujem o bezpečnosť sójových dojčenských prípravkov. Pre tých, ktorí nevenujú pozornosť práve tomuto odvetviu výskumu sa môže zdať prekvapivé, že od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia užívalo sójové dojčenské prípravky viac ako 20 miliónov dojčiat.

Napriek tomu v nedávnej minulosti poradcovia z Veľkej Británie, Francúzska a Izraela navrhli obmedziť alebo eliminovať sóju v strave detí mladších ako tri roky. Tento svoj postoj zdôvodnili:

  1. hormonálnymi zmenami pozorovanými v niektorých štúdiách na experimentálnych zvieratách, ktoré boli vystavené účinkom izoflavónov
  2. telesnou hmotnosťou dojčiat konzumujúcich sójové náhrady materského mlieka (tzv. formule).

Najmä jedna štúdia prezentovaná Richardom Sharpom z Centra reprodukčnej biológie vo Veľkej Británii sa stretla so zvýšeným záujmom. V tejto štúdii boli zistené nižšie sérové koncentrácie testosterónu a bola pozorovaná testikulárna dismorfológia u mláďat opíc kŕmených sójovou formulou. Okrem toho, že zatiaľ nie je dostatočne objasnené, aké následky by mohli mať tieto nálezy na ďalší vývoj mláďat, organizmus mláďat opíc produkuje veľmi vysoké množstvo účinného izoflavónu zvaného equol. Equol je derivátom daidzeinu, jedného z izoflavónov nachádzajúceho sa v sóji a v porovnaní s daidzeinom má silnejší estrogénny charakter. Na rozdiel od opíc však dojčatá equol neprodukujú a tak je otázna vhodnosť použitia opičích mláďat v tomto experimente ako modelového organizmu.

Boli tiež prezentované parciálne výsledky práve prebiehajúcej celosvetovej štúdie týkajúcej sa aplikácie sójových prípravkov v dojčenskej výžive. Podľa údajov o raste, vývoji, stavbe tela, intelektuálnych a verbálnych schopnostiach ako aj o celkovom zdravotnom stave dojčiat kŕmených sójovými prípravkami sa zdá, že ich možno považovať za bezpečné, hoci pred ukončením štúdie je ešte priskoro robiť definitívne závery.

Dospelo sa zatiaľ ku zhode v nasledovných bodoch:

  1. izolované izoflavóny nemusia mať rovnaké účinky na zdravie človeka ako sójové potraviny
  2. neexistujú dôkazy o rozdielnom raste a vývoji dojčiat kŕmených sójovými a mliečnymi prípravkami
  3. doposiaľ neboli realizované štatisticky podložené retrospektívne či prospektívne štúdie stanovujúce, či môže mať požívanie sóje v rannom veku nejaké skryté, ďalekosiahle nepriaznivé účinky na zdravie človeka
  4. väčšina zvieracích modelov používaných v štúdiách týkajúcich sa účinkov sójových prípravkov má určité obmedzenia, spojené najmä s trvaním expozície počas vývoja, spôsobom podávania, užívaním čistých izoflavónov oproti sójovým bielkovinovým izolátom a výraznými rozdielmi v metabolizme izoflavónov u zvierat a ľudí (najmä dojčiat).

Stretnutie sa skončilo prezentáciou plánovanej štúdie, ktorá bude zameraná na rozličné zdravotné aspekty požívania sóje v rannom veku vrátane veľkej prospektívnej štúdie sójových dojčenských prípravkom pod gesciou Národného inštitútu pre environmentálne a zdravotné štúdie, retrospektívnej štúdie kubánskych detí vo veku 6 až 12 rokov, ktoré boli kŕmené sójovými prípravkami a štúdie zameranej na vplyv sójových potravín na pohlavnú zrelosť amerických dievčat.

 

United Soybean Board

www.unitedsoybean.org

 
E-LINE space