Tel.: +421 2 212 999 27

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamom. Pre zobrazenie musíte mať aktivovaný JavaScript.

 

AKV - Ambulancia klinickej výživy

Home arrow Zaujímavosti arrow Sója a srdce - stanovisko AHA
Sója a srdce - stanovisko AHA Tlačiť E-mail

 

Americká asociácia na ochranu srdca: Sója a zdravie srdca

Americká asociácia na ochranu srdca (AHA) vylepšila svoje vedecké poradenstvo o vzťahu sóje a kardiovaskulárnych chorôb (KVCH). Predošlé stanovisko k tejto téme bolo publikované v roku 2000, krátko po schválení zdravotného tvrdenia FDA o benefitoch sójových proteínov v prípade KVCH. Počas uplynulých rokov bolo publikovaných množstvo štúdií o účinkoch sójových bielkovín na redukciu hladiny cholesterolu a väčšina z nich bola posúdená výživovým výborom AHA. Ich súčasné stanovisko je, že sójové potraviny ako tofu, sójové oriešky a sójové burgery majú pozitívny vplyv na zdravie srdca a ciev vďaka nízkemu obsahu nasýtených tukov a vysokému podielu polynenasýtených tukov , vlákniny, vitamínov a minerálov. Ak sójové potraviny nahradia v strave potraviny menej priateľské srdcu, AHA odhaduje na základe výsledkov meta analýzy 22 pokusov, že sójové bielkoviny znižujú cholesterol až o 3%.Táto redukcia je podobná ako výsledok jednej skôr publikovanej štúdie (tabuľka 1). Avšak 3% sú oveľa menej, ako 12,9%-ná redukcia referovaná Andersonom v roku 1995 rovnako na základe výsledkov meta analýzy. Táto analýza bola prvá svojho druhu, ktorá upútala pozornosť na cholesterol redukujúce účinky sójovej bielkoviny. AHA tiež zistila, že sójové bielkoviny mierne znižujú hladinu triglyceridov a zvyšujú hladinu HDL cholesterolu, tieto výsledky sú tiež v súlade s výsledkami iných meta analýz uvedených v tabuľke 1. Každý z tých účinkov na lipidy môže napomáhať znižovanie kardiovaskulárneho rizika.

Dôvod poklesu redukčnej schopnosti sójových bielkovín voči cholesterolu nie je doposiaľ jasná. V Andersonovej analýze bolo 12,9%-né zníženie odvodené z niekoľkých štúdií, ktoré zahŕňali pacientov s veľmi vysokými hodnotami cholesterolu. Všeobecne sa prijalo stanovisko, že redukčný efekt sóje voči cholesterolu je markantnejší u pacientov s vysokou hypercholesterolémiou. Avšak AHA poradcovia usudzujú, že miera zníženia cholesterolu nie je závislá od jeho pôvodnej hladiny. Toto zistenie, hoci neposkytuje relevantné vysvetlenie vyššie uvedených protirečení, je pozoruhodné, lebo to vlastne znamená, že všetci ľudia nezávisle od svojej hladiny cholesterolu, môžu od konzumácie sójových bielkovín očakávať aspoň malú redukciu cholesterolu. To je významné hlavne ako dôkaz poukazujúci na fakt, že optimálne hladina cholesterolu je nižšia ako sa pôvodne predpokladalo. Dokonca, dôkazy naznačujú, že čím je nižšia, tým je to lepšie.

Na rozdiel od Andersona AHA nenašla dôkazy o vplyve dávky sójových proteínov na redukciu cholesterolu – denná dávka 50g nebola účinnejšia ako menšie dávky. To naznačuje, že aj množstvo menšie ako 25g/deň – množstvo navrhované FDA ako účinná dávka znižujúca cholesterol – môže byť účinné. To je dôkaz podporujúci túto hypotézu, avšak AHA zatiaľ nezverejnila svoj postoj k tejto záležitosti. AHA tiež považuje doterajšie dôkazy o schopnosti sójových proteínov znižovať hladinu lipoproteínov a hodnoty krvného tlaku za nedostatočné. Na nešťastie AHA poradcovia nemali príležitosť posúdiť nedávno publikovanú štúdiu He a jeho spolupracovníkov, ktorí preukázali, že sójové proteíny značne znížili krvný tlak u hypertenzných pacientov hoci pre porovnanie účinku sóje slúžili sacharidy a nie bielkoviny iné ako sójové.

Dôležité je, že aj mierne cholesterol redukujúce pôsobenie sójových bielkovín, hoci nie klinicky (tzn. na individuálnej úrovni) preukázané, je pozoruhodné. Samotné sójové bielkoviny určite nedokážu normalizovať hladinu cholesterolu u hypercholesterolemických pacientov, avšak zaradenie dostatočného množstva sójových bielkovín do každodennej stravy môže teoreticky znížiť riziko výskytu KVCH v populácii asi o 10%. To vedie k značnej redukcii chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku KVCH. Mierne zníženie hladiny triglyceridov a zvýšenie HDL cholesterolu spolu s možnou redukciou konzumácie stravy bohatej na nasýtené tuky je ďalším benefitom.

Na koniec je prekvapujúce, že AHA nutriční poradcovia komentujú aj zdravotné účinky sóje , ktoré sa priamo netýkajú KVCH. Napr. vyhlásili, že existuje len málo dôkazov o tom, že sója redukuje výskyt návalov tepla a znižuje riziko vzniku nádorových ochorení, podobne, že dôkazy o pozitívnych účinkoch sóje na osteoporózu žien po menopauze sú nejednoznačné. Avšak na rozdiel od ich vyčerpávajúcich záverov v súvislosti s KVCH, závery AHA v týchto ostatných oblastiach sú dosť obmedzené a povrchné. Viacero rozsiahlych štúdií týkajúcich sa týchto oblastí prinieslo úplne rozdielne výsledky.

 

Tabuľka 1: výsledky metaanalýz

Citácia

Počet štúdií

Pacienti*

LDL redukcia

Redukcia trigyceridov

HDL redukcia

Sack a kol

22

757

3%

5%

1,5%

AHRQ

52

cca 2000

cca 3%

cca 6%

cca 1%

Zhan&Ho

33

1749

5,3%

7%

3%

Anderson a kol.

31

564

12,9%

10,5%

2,4

 

*zodpovedá meraniam LDL cholesterolu

 

United Soybean Board

http://www.unitedsoybean.org/

 
E-LINE space