Tel.: +421 2 212 999 27

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamom. Pre zobrazenie musíte mať aktivovaný JavaScript.

 

AKV - Ambulancia klinickej výživy

Home arrow Zaujímavosti arrow Sója a návaly tepla
Sója a návaly tepla Tlačiť E-mail

 

Nízky výskyt návalov tepla medzi japonskými ženami bol po prvýkrát daný do súvisu fytoestrogénmi (izoflavónmi) v sójových bôboch v roku 1992. O tri roky neskôr boli publikované výsledky prvého klinického pokusu skúmajúceho túto hypotézu. Odvtedy sa realizovalo viac ako 25 štúdií, avšak ich výsledky boli bohužiaľ veľmi nekonzistentné. Pre tieto rozporu plné výsledky existuje niekoľko vysvetlení. Jedným z nich sú veľké rozdiely v metabolizme izoflavónov medzi študovanými subjektmi. Iné vysvetlenie sa opiera o fakt, že izoflavóny účinkujú iba u žien, ktoré mávajú viac ako päť návalov tepla denne. Tretie vysvetlenie prezentovala v Chicagu Patricia Wiliamson-Hudges, ktorá analyzovala výsledky klinických pokusov s placebo kontrolami, ktoré skúmali účinky extraktu izoflavónov na zmiernenie návalov tepla. V snahe vyhnúť sa možnému vplyvu biologickej matrice, štúdie, kde boli izoflavóny podávané vo forme tradičných sójových jedál alebo ISP boli z analýzy vylúčené. Tieto kritériá splnilo jedenásť štúdií, pričom v šiestich boli použité izoflavónové suplementy s relatívne nízkou hladinou genisteinu a v piatich štúdiách boli aplikované vysoko genisteinové preparáty.

Mimochodom, z troch izoflavónov prirodzene sa vyskytujúcich v sójových bôboch, genistein tvorí približne 50% z celkového obsahu izoflavónov. Izoflavónový profil jedného z dvoch základných typov komerčne vyrábaných suplementov korešponduje s pomermi v sójových bôboch, zatiaľ čo druhý obsahuje genisteinu málo. Je zaujímavé, že Wiliamson-Hughes zistila, že zatiaľ čo iba v jednej „nízkogenisteinovej štúdii“ bolo zaznamenané štatisticky významné zmiernenie návalov, v prípade všetkých piatich „vysokogenisteinových štúdií“ došlo k zlepšeniu stavu sledovaných žien. Naviac, celková dávka izoflavónov sa v jednotlivých štúdiách nelíši. Zdá sa, že podstatou je genistein a nie izoflavóny ako také. Za zmienku stojí aj zistenie, že premenlivá dávka genisteinu môže spôsobovať určitú inkonzistenciu pri posudzovaní výskytov návalov tepla. Tento jav by mal byť predmetom ďalšej štúdie.

 

United Soybean Board

http://www.unitedsoybean.org/

 
E-LINE space