Tel.: +421 2 212 999 27

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamom. Pre zobrazenie musíte mať aktivovaný JavaScript.

 

AKV - Ambulancia klinickej výživy

Home arrow Zaujímavosti arrow Vysoký príjem ovocia a zeleniny znovu spojený s redukciou rizika srdcových chorôb
Vysoký príjem ovocia a zeleniny znovu spojený s redukciou rizika srdcových chorôb Tlačiť E-mail

21. január 2011 (Oxford, Veľká Británia) — Spojitosti medzi vysokým príjmom ovocia a zeleniny a zníženým rizikom ischemickej choroby srdca bola pripísaná vyššia vedecká vážnosť. Priniesli ju výsledky nedávnej štúdie rozsiahleho záberu s názvom Európsky prospektívny výskum rakoviny a výživy (EPIC – European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition).

Podľa štúdie publikovanej 19. januára 2011 v odbornom časopise European Heart Journal je u ľudí konzumujúcich aspoň osem porcií ovocia a zeleniny denne o 22 % nižšie riziko úmrtia na srdcové choroby v porovnaní s tými, ktorí si denne doprajú menej ako tri porcie. Za jednu porciu sa považuje asi 80 g ovocia a zodpovedá malému banánu, stredne veľkému jablku, pomaranču alebo strednej mrkve.

V rámci štúdie EPIC-Heart bolo sledovaných 313 074 mužov a žien z ôsmich európskych krajín, pričom u sledovaných osôb sa predtým nevyskytli infarkt myokardu, či mozgová príhoda. Pri kontrole, vykonávanej v priemere o 8,4 roka neskôr, zaevidovali 1 636 úmrtí na ischemickú chorobu srdca. Výsledky očistené o rôzne preukázané faktory (napr. fajčenie, hypertenzia, obezita, hypercholesterolémia a pod.) naznačujú, že každá ďalšia porcia ovocia a zeleniny zodpovedá 4 %-nému zníženiu rizika ochorenia srdca s následkom smrti.

Ide o mikroživiny?
Čo sa týka možných mechanizmov, autori štúdie uvádzajú starú hypotézu. Na základe nej majú rôzne antioxidačné mikroživiny prítomné v ovocí a zelenine schopnosť znižovať kôrnatenie tepien spôsobované oxidačným poškodením. Táto domnienka ale zatiaľ nebola potvrdená výsledkami žiadneho rozsiahleho výskumu, v rámci ktorého by sa realizovalo výberové zisťovanie vplyvu viacerých antioxidačných mikroživín. Autori zároveň podotýkajú, že konzumácia antioxidantov vo forme výživových doplnkov sa nevyrovná zvýšenej konzumácii ovocia a zeleniny, nakoľko ovocie a zelenina obsahujú aj mnoho iných zložiek, ktoré srdcu tento ochranný efekt poskytujú.

Dr. Michael Marmot (Londýnska univerzita, VB) vo svojom sprievodnom komentári vyzdvihuje skutočnosť, že hlavným zámerom odporúčaní konzumácie stravy bohatej na ovocie a zeleninu je prevencia rakoviny. Východiskom sú dôkazy naznačujúce, že konzumácia ovocia a zeleniny má „pravdepodobne“ ochranný účinok proti určitým typom rakoviny. Dr. Marmot dodáva, že kým obezita má preukázateľný vplyv na rôzne typy rakoviny, zatiaľ nebol potvrdený špecifický ochranný účinok ovocia a zeleniny proti priberaniu na hmotnosti. „V prípade, že sa ukáže priamy súvis medzi vysokým prísunom ovocia a zeleniny a nižším príjmom energeticky bohatých a rýchlych jedál, možno hovoriť o nepriamom ochrannom efekte proti obezite.“

Veľký význam pre zdravie populácie
Ak majú byť rady a odporúčania týkajúce sa zdravej výživy založené na spoľahlivých dôkazoch, potenciálny ochranný vplyv ovocia a zeleniny proti kardiovaskulárnym ochoreniam má enormný význam, tvrdí Dr. Marmot. Štúdia EPIC-Heart je v tomto nápomocná, nakoľko „čísla a logistika sú skutočne pôsobivé.“

Zároveň upozorňuje na to, že napriek úprave výsledkov o faktory, akými sú fajčenie, príjem alkoholu, body mass index, fyzická aktivita, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanosť, vysoký krvný tlak, angíny, cukrovka a celkový energetický príjem, stále nie je vylúčený vplyv neznámych externých činiteľov. Zhoda výsledkov štúdie so závermi tých ostatných naznačuje, že skúmané súvislosti sú s veľkou pravdepodobnosťou príčinného charakteru = konzumácia ovocia a zeleniny skutočne znižuje úmrtnosť na ochorenia srdca a ciev.

Dr. Marmot ďalej poznamenáva, že zníženie o 22 % je síce veľmi  významné, no prejavuje sa len pri konzumácii ôsmich porcií denne. Takto vysoká konzumácia bola zistená len u 18 % skúmanej populácie. Zdôrazňuje, že dospieť k takto vysokej úrovni konzumácie zdravej výživy by si vyžiadalo výrazný posun v stravovacích návykoch, avšak snahy o zmenu tým správnym smerom stoja za to. „Zníženie krvného tlaku, či výskytu rôznych typov rakoviny a porážok, by taktiež prispelo k poklesu množstva smrteľných kardiovaskulárnych chorôb. Posun smerom k zdravej výžive s dôrazom na ovocie a zeleninu je pre ľudské zdravie veľmi dôležitý,“ konštatuje na záver Dr. Marmot.

Odporúčanie AKV: Snažte sa konzumovať každý deň 100 g ovocia/zeleniny na každých 10 kg svojej hmotnosti, pričom dbajte o tom, aby ste konzumovali ovocie a zeleninu rôznych farieb.


 

 

 
E-LINE space