Tel.: +421 2 212 999 27

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamom. Pre zobrazenie musíte mať aktivovaný JavaScript.

 

AKV - Ambulancia klinickej výživy

Recenzia knihy Jak žít zdravě bez lepku Tlačiť E-mail

large-jak_zit_zdrave_bez_lepku.jpgAutorka recenzie: pani Markéta Kunzová

autori knihy: Alessio Fasano, Susie Flaherty
ISBN 978-80-7349-433-9
nakladatelství Pragma, 2015

 

Alessio Fasano je beze sporu a po právu celosvětově uznávanou kapacitou medicíny. Nejen  zvolenou profesí, ale i celý svůj život zasvětil lékařské vědě, bádání a výzkumu s jeho jedinečným cílem. Léčit nemocné! Ulevit od bolesti a navrátit plné zdraví. To je ostatně hlavním předmětem Hippokratovy přísahy, jež svým příslibem stvrzuje každý titulovaný lékař. Odborné znalosti jsou nutností, ale bez lidského přístupu, trpělivosti a bezbřehé empatie k úspěšnému vyléčení stejně nedochází. Chovejme úctu k takovýmto lékařům, kteří jsou nám vždy v případě potřeby připraveni, podat pomocnou lékařskou ruku. Rádi bychom je všichni vyhledávali co nejméně často, ideálně vůbec. Ovšem nic na světě není dokonalé, lidského zdraví a života nevyjímaje. Vhodně zvoleným životním stylem však můžeme do značné části minimalizovat rizika vzniku některých chorob a prožívat následně každý den aktivně s vitalitou.

Než se rozepíši o knize samotné, ráda bych v tomto momentě s dovolením znovu připomenula významný autorův životní mezník, jež specifikoval a odstartoval dráhu, po které Alessio Fasano stále běží a sbírá zasloužené lékařské medaile i poháry. Rok 1993, Spojené státy americké. Pomyslná startovací čára pro něj i dobro lidstva. Zde coby dětský gastroenterolog a vědec hodlající svým výzkumem objevit lék na dětskou diareu, učinil pro velkou část populace, nejen svých pacientů zcela jiný, ale neméně záslužný a potřebný lékařský objev. V počátcích svého bádání byl jedním z průkopníků ohledně problematiky lepku a zdravotních obtíží s ním souvisejících. Dnes je pojem celiakie veřejně známý, ale tehdy toto slovo vůbec neexistovalo. Ne snad, že by současnou vědecky dokladovanou autonomní poruchou nikdo netrpěl, naopak. Ostatní lékaři ji však opomíjeli dávat do spojitosti s lepkem. Málo jich bylo podobně uvažujících jako Alessio Fasano. Se svými kolegy se vydal na strastiplnou cestu za objasněním příčiny této nemoci, provázenou řadou pokusů a omylů. Zdárně ji zdolali a přinesli útěchu, úlevu i možné typy léčby trpícím celiakií či zdravotními problémy, za jejichž vznikem se lepek ukrývá. Vítězství tým lékařů s Alessiem Fasanem v čele oslavil roku 1996 založením Centra pro výzkum celiakie v nemocnici Mass General v Bostonu. Zde nadále intenzivně pracují v úzké spolupráci s vědci celého světa na dalších výzkumných projektech. Jejich výsledky se ihned promítají ve zlepšení poskytované léčby a péče.

Hostující profesor lékařské fakulty Harvardské univerzity opravdu nezahálí. Knižní titul Jak žít zdravě bez lepku a jeho další četné aktivity jsou toho důkazem. Snad není troufalé tuto vynikající publikaci, jak dle odborného aspektu i ostatních atributů poukazující na kvalitní literaturu, označit za jakousi bibli lepku. Od první do poslední stránky se v ní autor věnuje a nejen laické veřejnosti předkládá, celý svůj dosavadní vědecký postoj zaujímající k celiakii a vlivu lepku na zdraví člověka. Obsahuje jak průkazná fakta, výsledky všech stěžejních výzkumů i konkrétní případy pacientů s jejich aplikovanou terapií. Rozsáhlost knihy sdružuje jednotlivé kapitoly do několika částí. V nich se postupně dozvíme o lepku vše. Jeho historický vývoj, klíčový moment zahrnutí do skladby lidské výživy, šíření a zvyšování zemědělské produkce po všech světových kontinentech a mnohé další. Tím hlavním ovšem bude samozřejmě vliv a účinky lepku na lidský organismus.

Celiakie je prý genetickou poruchou, postihující děti i dospělé. Na tuto dosud stanovenou definici se stále názory odborníků i veřejnosti různí, ale pravdou bylo, je a bude- strava může být příčinou nemoci, ale je nejmocnějším lékem proti ní. V současné době převládá obecná shoda v označení příčiny i viníka genovou dispozici. U celiakie a nejen u ní hraje skladba genové výbavy bohužel významně zápornou roli. Předurčuje určitému procentu lidí vysokou pravděpodobnost dispozic k této chorobě. Co tedy znamená diagnóza celiakie? Jednoznačně absolutní a striktní zákaz konzumace veškeré stravy obsahující lepek.  Pokud se tak stane, i jeho malé množství v ní vyvolá v těle celiaka zdravotní obtíže. Lepkem je označován prazvláštní typ bílkoviny, nacházející se v určitých obilovinách. Pro většinu z nás nepředstavují problém (samozřejmě v rozumné míře a kvalitě). Ostatním komplikují a značně omezují život. U jedinců s touto poruchu se stávají nestravitelnými. Proč? Trávicí proces v jednotlivých úsecích zažívacího traktu neprobíhá tak, jak má. Mikrobiota (prospěšné mikroorganismy, starší termín možná více známější- mikroflóra) štěpí v normálním stavu stravu na jednotlivé mikroživiny a napomáhá jejich vstřebávání do buněk organismu. Přítomnost lepku v jídle však u celiaků vede zcela k odlišné situaci. Lepek odstartuje tzv. autoimunitní reakci organismu. Zjednodušeně řečeno- tělo produkuje obranné látky samo proti sobě. Zbrojí proti svému zdraví. Škodlivé účinky těchto uvolňujících se protilátek nabourávají pokus o správné trávení živin. Nejvíce postiženou oblastí a orgánem je tenké střevo. Strategické místo pro nejvýznamnější část trávicího procesu. Vnitřní stěny u zdravého tenkého střeva vybíhají v drobné výběžky- klky. V nich probíhá nejdůležitější i konečná část štěpení a začíná k životu nutné vstřebávání mikroživin. S každou další autoimunitní akcí se klky poškozují, zplošťují a není umožněno přes jejich stěny řádné vstřebávání. Tudíž i následná výživa jednotlivých buněk, orgánů a funkčních systémů. 100% člověka nemá vše potřebné ke zdárnému zdravému chodu. Celiakie = destruktivní zplošťování klků a malabsorpce (narušení) tenkého střeva.

Malabsorpce (malabsorční syndrom) má celou řadu průvodních znaků- od průjmu, plynatosti,  žaludečních nevolností, chudokrevnosti, úbytku váhy i nízké hladiny minerálů a stopových prvků (riziko vzniku osteoporózy, poškození zubní skloviny) až po daleko komplikovanější a život ohrožující stavy. Záněty CNS- centrálního nervového systému (mozek, mícha), poškození orgánů dutiny břišní (játra, slezina, slinivka břišní, žlučník atd.). Zaměříme-li se na ženy, bývá častou příčinou neplodnosti, potratů, komplikací při porodu, v těhotenství nevyjímaje.

Častou chybou s velmi závažnými důsledky je záměna celiakie s alergiemi na konkrétní potraviny. U nich mohou časem jednotlivé příznaky odeznít. V případě celiakie nikoliv! Ta je doufejme jen prozatím nevyléčitelnou chorobou autoimunitního systému. Jak již víme, pozměněná funkčnost lidské obranyschopnosti atakuje a ničí vlastní buňky jednotlivých tkání. Neléčená či chybně diagnostikovaná celiakie vede v ojedinělých případech až ke vzniku rakoviny. Nejčastěji jde o střevní lymfom, což je logickým vyústěním dané zdravotní situace. V něm probíhají patologické procesy. Naštěstí se vyskytují opravdu jen zřídka. K včasnému zachycení a stanovení nemoci existuje řada dostupných krevních testů. Zaměřují se na konkrétní protilátky, jejichž výskyt prokáží či ne. Pokud ano, ani tak není s definitivou choroba u člověka potvrzena. Krevní testy i s pozitivními výsledky na lepek jsou zavádějící a klamou, jelikož mohou poukazovat jen na zmíněné potravinové alergie. Rozhodující a konečný verdikt mají výsledky vyšetřovací metody- biopsie střeva. S vhodnou a především nutnou terapií se začíná vždy až po jejím provedení. Tou je doživotní absence lepku ve stravě.

Bezlepková dieta! Celiakie! Vyslechnutí těchto slov vnímá většina pacientů coby rozsudek smrti. Doživotní omezování a zákaz veškerých dosud běžně pojídaných potravin a pokrmů, bez nichž si neumí doslova život představit. Žádné pečivo, těstoviny apod.? Co budu tedy vlastně jíst? V této chvíli je krom léčby zcela zásadní v prvním odstavci zdůrazněný empatický přístup ošetřujícího lékaře. Měl by vždy vést ke zklidnění psychiky, myšlenek postiženého. Šetrně a pomalu vedeným rozhovorem rozvést do detailů budoucí postup týkající se jak stravování, tak i celkového životního postoje nemocného a jeho rodiny. Pro co nejrychlejší stabilizaci zdravotního stavu i snazší přechod na bezlepkovou výživu je obvyklá a pro pacienta i jeho lékaře užitečná, spolupráce se specializovaným odborníkem-dietologem. Kvalifikovaný dietolog krom seznamu konkrétních vhodných potravin napomůže v této sestavě tria, srovnat prvopočáteční zmatečné uvažování celiaka o chystaných změnách. Svou přítomností poskytne další tolik potřebnou a neocenitelnou psychickou podporu. Nemocný ví, že na to tzv. není sám. Osoby žijící sami jsou ještě v daleko složitější psychické i sociální situaci. Ku pomoci může být i nastudování kvalitní dostupné odborné literatury. Další zdroj rad, návodů a praktických tipů do života bez lepku. Nabídka v knihkupectví i knihovnách je rozsáhlá. Vybírejme si proto takové, které se zakládají se na názorech uznávaných odborníků a lékařů, ať už zahraničních či našich.

Není od věci a v mnoha případech se tak často stává, že se bezlepkově začnou stravovat i ostatní rodinní příslušníci. Je to jednak již několikrát zmíněná nesmírně cenná psychická podpora. O jejím markantním léčebném faktoru v rámci jakékoliv nemoci ani nemluvě. Značně usnadněno je poté i celkové uspořádání domácí kuchyně a příprava jídel. V té musí dojít doslova k jarnímu úklidu. Odstranit veškeré suroviny a ingredience obsahující lepek! Vyměnit vše od prkének, příborů, nožů, jídelního servisu, schránek na pečivo, toustovačů a sendvičovačů, až po nádobí a pánvičky. Na tom všem mohou ulpět drobky, drobečky a skryté zaschlé zbytky lepkového jídla. Samozřejmostí obzvláště v začátcích bezlepkového vaření je důsledná zvýšená hygiena. I přesto, že se rodina společně dohodne jíst tímto způsobem, nadále i při sebevětším úsilí a pozornosti hrozí riziko tzv. křížkové kontaminace. Styk bezlepkového s lepkovým. Zda jde o nádobí či suroviny, je v celku jedno. V každém případě to však vždy ohrožuje zdravotní stav celiaka opětovnými zdravotními obtížemi. Buďte tedy velmi obezřetní!

Kuchyně je připravena, z čeho a jak v ní vařit? 
Nezoufejte, stále máme na výběr nepřeberné množství druhů, variant, kombinací a možností na zdravé, chutné pokrmy. Jen nebudou s jakýmkoliv obsahem lepku. Pomyslný každodenní chléb se bude nyní péci bez pšenice, ječmene a žita. Tyto tři uvedené obiloviny a peptidy v nich obsažené   jsou červeným tlačítkem pro spuštění ničících reakcích v organismu. V pšenici přítomný známý lepek, u ječmene sekalin a hordein v žitě. Vyhneme-li se tomuto obilí na poli i v budoucím každodenním životě, můžeme ho vést nadále aktivně bez obtíží. Pro některé zcela nový, pro jiné jen z části aktuálně obměněný jídelníček skýtá v každé surovině, ingredienci a jídle s ní potřebné komplexní aktivní živiny

Čerstvá zelenina a ovoce (nejlépe sezónní farmářská či bio kvality). Spolehlivě dodají denní přísun vitamínů, minerálů a stopových prvků. U neléčených celiaků je jich v důsledku narušeného trávení dlouhodobě extrémní nedostatek. Čím později je diagnóza stanovena, tím více se zesilují uvedené obtíže a přidružují další onemocnění. Převážně rostlinná strava je tou nejideálnější pro zdravého člověka, natož pro celiaka. Rostlinné plodiny obsahují vlákninu (prebiotikum), jež je důležitá pro podporu funkčnosti střeva. Jeho peristaltiku a tvorbu mikrobioty v něm sídlící. Upřednostňujeme samozřejmě suroviny čerstvé. V zimních měsících je nahradíme produkty mraženými. Jsou-li zpracovány šetrně ihned po sklizni, neobsahují nežádoucí zdraví škodící přísady. Není se třeba bát jejich konzumace. Vždy je důležité, aby ovoce i zelenina byla zmrazena ihned po sklizni. Tak si zachová  veškeré cenné látky. Její příprava je pak velice snadná. Stačí ji pouze nechat projít varem či spařit. 

Zakysané mléčné výrobky (z ověřených zdrojů, neochucené, polotučné). Doplní rostlinná prebiotika o svá cenná probiotika. Mikrobiota je nedílnou součástí zažívacímu traktu. Každý přísun bakterií a mikrobů těmito produkty posílí ještě více její nezastupitelný pozitivní vliv na zažívání, ale i na ostatní tělesné pochody. Tělesní strážci mikrosvěta uvnitř nás strategicky rozmístěni na svých místech od hlavy až po paty. Čím jich budeme mít více, tím pro naše zdraví a zažívací ústrojí lépe. Jedinečný lidský orgán mozek je uložený v dutině lebeční, ale stále více se znovu objevuje a potvrzuje dávná teorie i praxe. Orgán stejného významu máme ještě jeden. Uhodli jste? Ano, střevo je druhým mozkem člověka. Oba dva jsou neustále ve spojení, vzájemně spolupracují na zdárném chodu všech fyzických a psychických systémů našeho těla. Jíst pravidelně v co nejvyšší možné a dostupné kvalitě tyto zmíněné výrobky, představuje výrazné podpoření jejich náročného výkonu.

Luštěniny, ořechy a semena. Stále tolik neprávem opomíjené, by naopak měly tvořit a vynasnažme se prosím o to, pevný základ všech připravovaných pokrmů. Jako u předchozích dvou kategorií s nimi nikdy neuděláte chybný krok. Jedeny každodenně v rozumné míře přispějí k posílení i navrácení zdraví. Jsou zároveň přirozeně bezlepkové. Není to nakonec snadné, jíst bez lepku? Co říkáte? Chutnají ve výživné polévce, jako pomazánka i hlavní chod oběda či večeře. Samotné i s   vhodnou přílohou. Kupujeme plodiny suché, nepražené, natural. Luštěniny si doma raději sami uvaříme, nezabere to tolik času, jak se může na první pohled zdát. Nabízené konzervy obsahují nálev s vysokým obsahem soli a dalších nevhodných přísad. Máme-li štěstí a získáme spíše v obchodech zdravé výživy- racio apod. s lepším složením, i tak je řádně před použitím propláchneme vodou. Já osobně doporučuji vyhýbat se této variantě. Dlouhodobým uložením v konzervě se z plechu uvolňují pro zdravé tělo nepatřičné kovy. Luštěninové mouky jsou výbornými pomocníky v kuchyni. Upečeme si svůj čerstvý bezlepkový chléb. Přidanými semínky jej obohatíme o další živiny a navíc nám bude v ústech příjemně křupat. Lze s nimi také v případě potřeby pokrmy zahustit. Razantní rozdíl oproti zahušťovadlům v obchodech. Vysoce koncentrované chemické směsi včetně lepku nemají co dělat v regálech obchodů ani ve skříňkách naší kuchyně. V žádné stravě nikoho z nás.

Čerstvé popř. mražené kvalitní ryby, vejce domácí, z volného chovu, bio. Zdroje důležitých bílkovin i tuků, ač z řady živočišné. Ryby, především ty mořské dodají vzácné a ještě stále nedostatečně přijímané omega 3 mastné kyseliny. Jimi zmenšíme a upravíme množství převažujících nesprávně pojídaných omega 6 kyselin. Stejně tak i opravdové vejce obsahuje v bílku i žloutku kvalitní složky živin a ten správný tuk- cholesterol. Přezdíván je hodným, což je pravda. I když, zbavení se dogmatu o jejich škodlivosti, bude asi ještě nějakou dobu u některých laiků i odborníků trvat. Vitamín D tolik potřebný v každém ročním období, zejména na podzim a v zimě, kdy jich máme obecně nedostatek. Období slunečných dnů využijme k nahřívání se a nabíjení slunečným svitem do zásoby. Nepleťme si to, ale v žádném případě s opékáním se na trávě či na pláži. Procházkou, dostatečným pohybem venku při sportovních aktivitách přirozeným způsobem vpravíme do těla dostatek tohoto vzácného vitamínu. Těmito potravinami podpoříme jeho množství v těle i svou veselou mysl. Naši náladu a psychickou pohodu ovlivňuje též. 

Maso? Surovina uznávána za plnohodnotnou zapřísáhlými masa jedlíky pro jeho chuť, lidmi z přesvědčení o nutnosti jeho konzumace, odborníky doporučované dle pohledu lékařského. Co člověk to jiný názor. Ostatně jako u všeho. Za své zdraví si zodpovídá každý sám, v případě dětí o to dbají rodiče. Patříte-li do skupiny konzumující masité pokrmy, alespoň pokaždé důkladně dbejte na jeho druh, kvalitu a četnost výskytu na talíři. Co největší doporučení v co nejvyšší kvalitu! U syrového masa zejména. Znovu uvedu již tolikrát nejen mnou napsané a pro vždy platící zaklínadlo veškerých složek našich jídel - co nejvíce díky nim prospívat, co nejméně, ba vůbec si jimi škodit!  Proto si pořizujte tento tovar vždy z ověřených domácích zdrojů nebo u řezníka jasně prokazující původ masa, způsob jeho porážky i zpracování. Jezte převážně bílé maso, v pokrmech příležitostně, rozumné míře a vhodné kombinaci vytvářející celkový pokrm. Červené maso se veřejně i nadále vyzdvihuje pro vysoký obsah železa. Ovšem ani vegan, vegetarián či osoba zříkající se masa z etických, ekologických i ostatních možných důvodů se u sebe nemusí bát jeho nedostatku. Získávají ho dostatečně z rostlinných i ostatních živočišných zdrojů. Šetří svůj trávicí systém i organismus od extrémní zátěže, kterou trávení, štěpení, rozklad a následné vylučování škodlivých odpadních látek z masité stravy představuje. Zdlouhavý proces náročný na čas a energii, která nám tak později chybí. Vybavte si zpětně pocit plnosti, těžkosti a ospalosti po obědě s masem. A srovnejte ho s těmi po jídle bez masa. I maso rybí je rozhodně méně zatěžující a více nutričně užitečnější. Tělu vynaložená energie chybí, je unavené a proto se nám chce spát. Zbytkové části masa dlouhodobě zůstávají v našich střevech, což přivodí další nepříjemné obtíže (plynatost, zácpa, průjem, říhání apod.). Těmi jsou celiaci zatíženi už tak dost svou chorobou.

Obiloviny. Náhradu bezpečných bezlepkových druhů za ty lepkové provedou všichni s celiakií. Ostatní se mohou přidat nebo je alespoň více zařadit do svých jídelníčků. Ochutnávat proso (jáhly), quinou, tapioku, divokou rýži, čirok. S nimi pojídat známou kukuřici, rýži natural a spoustu dalších příloh v nepřeberném množství variant lahodných pokrmů. S mou garancí si je jistě zamilujete. Nezkušení kuchaři naučí se novému, znalci se utvrdí v jejich výborné chuti, vůni i blahodárnosti. Netřeba se bát neznámých názvů i složité přípravy. Zdravé vaření = méně znamená více. Z pár ingrediencí, s minimální tepelnou úpravou i bez ní vytvoříme do půl hodiny kompletní oběd (polévku, hlavní chod i salát). Někdy dokonce i dříve. 

Jíst bez lepku by mělo vést vždy ke zlepšení zdravotního stavu i kvality života. Vynecháme-li určitou složku z komplexu racionální stravy, měli bychom ji nahradit alternativou poplatného výživového obsahu. Bezlepkově nemusí vždy znamenat léčebně a zdravě. Naučit se nakupovat, přemýšlet, jíst, vařit - žít, ať už bez lepku (v případě celiakie, potravinových alergií atd.) či s ním znamená- vážit si sebe, svého zdraví a daru života. Přistupovat proto s maximální zodpovědností, pozorností, důsledností a věnovanou péčí k nákupu, volbě a způsobu konzumace všech surovin, plodin, potravin i produktů. Všemu co dáme do úst za účelem nasycení a dodání živin naší tělesné schránce i psychické stránce. Současné podmínky v dostupnosti bezlepkových výrobků v obchodech jsou jistě lepší oproti minulosti. Poskytují daleko větší výběr mezi  produkty i jejich výrobci. Bezlepkové zóny, koutky chcete-li, jsou bohatě zásobeny. Stačí si jen vybrat! Volba je  klíčový okamžik, v němž bychom měli mít vždy na zřeteli uvedené rady. Držet se jich, abychom tak učinili správně, vhodně a zdravě! 

Pečlivá kontrola zda se jedná o bezpečný výrobek (tzn. číst složení na každém z nich) do poslední tečky. Čím jsou psána menším písmem, o to více se na něj zaměřte. Ač názvu bezlepkového i tak může být tento peptid v produktu skryt či o něj obohacen. Bohužel aktuální situace uzákoněných  předpisů dané výrobcům povinně dodržovat je dosti benevolentní. Ne u všech dodávaných a k prodeji určeným výrobkům musí sdělovat na jejich obalu jeho kompletní složení. Stane se, že ho leckdy na některých ani nenajdete. O to pečlivě se držte seznamu doporučených potravin lékařem, dietologem i osobou mající odpovídající kvalifikaci.

Kupujte si zdraví - nejvyšší kvalitu! Čerstvé, nejlépe tuzemské výrobky (ovoce, zeleninu atd.). Potraviny trvanlivé vždy s čitelnou etiketou. Absolutně se při nákupu vyhněte a nekonzumujte průmyslově zpracované zboží. Polotovary, hotová mražená jídla, krabičky rychlých občerstvení snad ani uvádět nemusím. Tyto odstrašující tipy rádoby jídel obsahují nejvyšší koncentraci chemických konzervantů, tuku, soli a cukru. Všechna jsou tikající bombou pro člověka s jakoukoliv nemocí i pro zcela zdravého.

Každý živý tvor, člověka nevyjímaje jest nenapodobitelný originál. Jeden se od druhého liší a ač jsou obecná, tabulková či statistická data, doporučení a rady, vždy je tento fakt míti na zřeteli. Každému vyhovuje i to dobré jiným způsobem. Upravte si vše prospěšné sobě na míru a buďte v  maximálním klidu. Nenechat se zmást ani zastrašit babskými radami (jedna paní povídala). Internet  je  jistě dobrým sluhou, ale jako zdroj informací se musí v mnoha případech brát opravdu s velkou rezervou. Obzvláště jde-li o lékařské metody a doporučení. Zdraví je to nejcennější v životě každého z nás. Zodpovědnost vůči němu se nám vyplatí v jeho upevňování, úspěšném léčení nemocí a aktivním prožití dnů života bez nich.   

Celiakie se prozatím stává doživotní součástí po sobě jdoucích dnů lidem, kteří jí onemocněli. Nemusí to však znamenat omezovat se a zavrhnout věci, aktivity, plány a sny, které bychom rádi v budoucnu vlastnili, uskutečnili a rádi si ještě splnili. Pozitivní mysl, nadhled s vidinou světlých zítřků přispívá velkým dílem svých léčebných účinků do celkové terapie. Veselá mysl značí zdravé tělo. Toho si je dobře vědom i autor knihy. Psychologického aspektu a jeho vlivu věnuje samostatnou kapitolu. Taktéž doporučuje nepropadat chmurám, vidět do budoucna s jasným cílem uzdravení se. S kvalitní vhodnou stravou, maximální péčí ošetřujícího lékaře, dietologa a především rodiny se to jistě bude dařit. Existuje řada podpůrných skupin a organizací do nichž se může každý nově diagnostikovaný celiak přihlásit a stát se jejich členem. Na pořádaných setkáních, akcích se udržují a posilují sociální vazby i psychická podpora všech zúčastněných. Vzájemné sdílení zkušeností, tipů a rad přispívá k efektivnější terapii i optimističtějšímu postoji nemocných k ní, chorobě samotné i životu. 

Bezlepkově lze studovat, cestovat, pracovat, jíst a žít po celém světě. Toto onemocnění může objevit u člověka v jakémkoliv věku, ale i tak mu nemusí odepřít veškeré příjemné možnosti a významné  události v životě. Vzorem i názorným příkladem nám jsou osobnosti počínaje vrcholových sportovců, politiků, herců, spisovatelů i v ostatních profesích. Naučit se přemýšlet a žít přirozeně bez lepku bude sice nějaký čas trvat, ale čím dříve si osvojíme daná pravidla a návyky, tím lépe. S tím vším a mnohým dalším se snáze vypořádáme také díky této knize. Alessio Fasano a jím   přizvaní odborníci jsou bezesporu ti nejpovolanější k udílení těchto rad v publikaci i reálném životě. S nimi bude každý celiak v těch nejlepších rukou.

Celá kniha je takříkajíc o jídle. O obilninách vhodných, nevhodných i ostatních doporučených složkách výživy. V jejím závěru jsou uvedené příklady receptů, které stojí za vaše vyzkoušení. Až si budete servírovat vybrané a zhotovené pokrmy, spojíte příjemné s užitečným zároveň. Výborně chutnají, prospějí ve zdraví i nemoci a jsou bezpečné- bezlepkové. Recepty pocházejí z kuchyně Alessia Fasana i dalších uznávaných nutričních specialistů.

Než knihu před dočtením zavřete, jistě náležitě oceníte i využijete užitečný seznam další autorem doporučené literatury, národních podpůrných skupin, programů, webů i dostupných aplikací pro mobilní telefony. Vše nabízí praktickou pomoc usnadňující např. bezproblémový nákup, oběd v restauraci, cestování, studium apod. Slovníček odborných termínů po něm následující prokáže svou službu v pevnější fixaci uvedených a potřebných pojmů do naší paměti.

O každém knižním titulu, jež má svým čtenářům co říci a předat, by mohl člověk psát na tisících řádcích. To stejné lékař a odborník nejen na celiakii. Alessio Fasano se svým týmem koná též. Lékařským jazykem denně píše a naplňuje svou vizi dalšími provedenými výzkumy, studiemi i postupy pro dalším možnosti v terapii mnohých onemocnění souvisejících s lepkem. Za to mu od nás všech náleží velká poklona a neskonalý dík. Za vykonané, lidské populaci předané i to vše, co nás ještě od této úctyhodné osobnosti medicíny čeká. 

S přáním dlouhého zdravého života a dobré v tomto případě bezlepkové chuti,
Markéta Kunzová

 

© Ambulancia klinickej výživy

www.akv.sk

02/212 999 27

 
E-LINE space